Milik wioska w Dolinie Popradu
miedzy Piwniczną a Muszyną

Milik został założony na przełomie XIV i XV w. pierwszą wzmiankę o wsi spotykamy we wspomnieniach ks. Jana Długosza w testamencie Piotra Wyżgi, starosty czorsztyńskiego.Pogoda w Miliku


Historia kościelna

Milik był pierwotnie filią parafii greckokatolickiej w Andrzejówce, a według przypuszczeń pierwsza cerkiew mogła w nim powstać już w 1575 r. Prawdopodobnie już w 1639 r. biskup krakowski Jakub Zadzik erygował w Miliku odrębną parafię greckokatolicką (w innych źródłach można spotkać informację, że Milik stał się odrębną parafią dopiero w XVIII w.).Stara cerkiew stała poniżej obecnego kościoła, zapewne w miejscu dzisiejszej plebanii nad potokiem. W 1801 r. osobne do tej pory parafie greckokatolickie Andrzejówki i Milika połączone zostały unią personalną. Siedzibą parafii stał się Milik, a pierwszym proboszczem "milickim i andrzejowskim" został ks. Gabriel Żegiestowski (1780-1835).


 

picture

Milik (dawniej Mikowa)
Miejscowoœć położona między wyżynami- od zachody Pietrusiny (647 m.), Skałki (769 m.), Wierchu (707 m.), od wschodu góra Mikowa (647 m.). Milik został założony na przełomie XIV i XV w. pierwszą wzmiankę o wsi spotykamy we wspomnieniach ks. Jana Długosza w testamencie Piotra Wyżgi, starosty czorsztyńskiego. W 1575 r. zostaje powtórnie lokowana w akcie wydanym na prawie wołoskim, w którym nadaje się Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej lokalizacji wsi wzdłuż potoku Milik. Wieś ta była początkowo filią parafii w Andrzejówce i dopiero w 1639 r. została uposażona przez bpa J. Zadzika, stając się tym samym samodzielną jednostką.

Ogólnodostępna siłownia plenerowa w Miliku, wzdłuż głównej drogi